WYDARZENIA

19-21.11.2021 - REKOLEKCJE WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

W dniach 19-21 listopada 2021r. społeczność naszego miasta i okolic przeżywała jak co roku Rekolekcje Wyzwolenia Człowieka (RWC) pod hasłem ,,Człowiek uzależniony",  w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Rekolekcje poprowadził ks. Mariusz Turczyński - wikariusz tutejszej parafii, moderator Ruchu Światło - Życie,  we współpracy z przedstawicielami Ruchu Światło - Życie, wspólnoty Odnowy w Duchu Św. oraz Wojownicy Maryi, w/g następującego programu:

Piątek 19.11.2021

 • 18.00 – Eucharystia
 • 19.00 - Konferencja nt. ,,Przyczyny i rodzaje uzależnień"
 • 19.45 - Adoracja

Sobota 20.11.2021

 • 18.00 - Eucharystia - homilia - ks. Jan Cholewa (proboszcz Św.Jadwigi Królowej-moderator diecezjalny KWC)
 • 19.00 - Konferencja nt. ,,Drogi wychodzenia z uzależnień"
 • 19.45 - Adoracja i modlitwa wstawiennicza.

Niedziela 21.11.2021

8.00, 9.30, 12.30, 18.00 - Eucharystia i świadectwo.

Każdego dnia przed Eucharystią Wojownicy Maryi prowadzili modlitwę różańcową prosząc Maryję o wstawiennictwo wobec osób uzależnionych, tych którzy trwają w Krucjacie, a także tych którzy zamierzają wstąpić w szeregi Krucjaty.
Na wstępie ks. Mariusz przedstawił nam taktykę Krucjaty oraz metody działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w następujący sposób: Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:

 • Ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka,
 • Modlitwa indywidualna i wspólnotowa,
 • Post, całkowita abstynencja od alkoholu.

 Konferencje, które głosił ks. Mariusz prowadziły do rozwinięcia słów Św.Jana Pawła II, które papież wygłosił w 1979r. do Polaków, a które brzmiały następująco: ,,Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom, osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość".

Ufamy, że Dobry Bóg wraz z Maryją Królową Polski umocnił uczestników rekolekcji w trosce o trzeźwość nas i naszych rodzin.

footer

09-11.09.2021 - VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Łodzi  

Od 9 do 11 września w Łodzi odbył się VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Tegoroczne hasło spotkania brzmi: „Miasto – Rewitalizacja”.
 Do udziału w nim zaproszeni byli wszyscy, którzy chcą odkrywać Jezusa w mieście.
 Organizatorem kongresu był Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji i Archidiecezja Łódzka.

VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji był próbą głębszego odczytania i zastosowania wskazań papieża Franciszka z dokumentu programowego Evangelii gaudium p. 72 i nn. o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich.
Na program Kongresu składają się rekolekcje dla ewangelizatorów prowadzone przez Wspólnoty Jerozolimskie, konferencje i warsztaty, a także ewangelizacja miasta. To trzy dni rekolekcji, modlitwy, spowiedzi i eucharystii. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach o tematyce:

 • Różnice pokoleniowe,
 • Skazani,
 • Bezdomni,
 • Małżeństwa niesakramentalne,
 • Homoseksualizm,
 • Rozczarowani Kościołem,
 • Kultura młodych,
 • Przemoc wobec kobiet i dzieci,
 • Ewangelizacja w sieci.

Pierwszego dnia w czwartek księża diecezjalni i zakonni spotkali się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Tematem spotkania: „Kapłaństwo służebne a <<nawrócenie pastoralne wspólnoty parafialnej>>”. Konferencję wygłosił abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa.
W panelu dyskusyjnym, który poprowadził abp Grzegorz Ryś, wzięli udział : proboszcz ks. Jacek Socha, wikary ks. Teodor Sawielewicz, zakonnik o. Remigiusz Recław SJ oraz diakon stały Waldemar Rozynkowski.
W piątek w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus wykład wprowadzający poprowadził kard. Luis Martines Sista z Barcelony. Kolejnymi mówcami podczas piątkowego spotkania byli: prof. dr hab. Bogusław Jasiński, prof. Kaja Kaźmierska, ks. Tomáš Halik, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. Tomasz Matyjaszczyk, p. Agata Kulczycka oraz ks. Eugeniusz Ploch.
Blok rekolekcyjny poprowadziły Wspólnoty Jerozolimskie. Mszę Świętą sprawował abp Jorge Carlos Patrón Wong.
W ostatni dzień kongresu wykład poprowadził prof. Władysław Stróżewski, a w panelu dyskusyjnym, który poprowadził Jacek Dubel CSsR, uczestniczyli prof. Jarosław Gajewski, prof. dr. hab. Bogusław Jasiński, aktor Adam Woronowicz, muzyk Joachim Mencel oraz abp. Grzegorz Ryś.
Po Eucharystii pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka uczestnicy kongresu udali się na Stadion Orła, w którym między innymi został wystawiony spektakl modlitewno-ewangelizacyjny „Dekalog” w wykonaniu znakomitych artystów z całego świata. 

Zobacz film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=dEIC82lCV4U

footer 17-19.09.2021 - FORUM CHARYZMATYCZNE

W dniach 17-19 września 2021r.  kilka osób z naszej wspólnoty posługujących modlitwą uwolnienia wzięło udział w Forum Charyzmatycznym nt. modlitwy uwolnienia według modelu 5 kluczy. Forum odbyło się w Sanktuarium NIJ w Łodzi. Mówcami tegoż spotkania byli Neal i Janet Lozano - USA, organizatorzy - Mocni w Duchu.

Modlitwa uwolnienia wg, modelu 5 kluczy została zapoczątkowana przez małżeństwo Janet i Neal Lozano pod natchnieniem Ducha Świętego i skierowana do osób, które nie radzą sobie z codziennością, czują się zagubione w życiu wiary lub potrzebują pomocy w walce duchowej. W I konferencji Neal wskazał nam miłosiernego Jezusa, który wskrzesił Łazarza - tak Jezus pragnie wskrzeszać nas i prowadzić dalej po uwolnieniu z grzechu do wolności dziecka Bożego. Chcemy uczyć przeciwstawiać się w imię Jezusa zamysłom Szatana, jego kłamstwom zadanym nam w historii naszego życia.

W następnych konferencjach zaproszeni goście przedstawiali nam kolejne klucze modelu modlitwy uwolnienia tj.:
1. Wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia,
2. Przebaczenie konkretnym osobom, także sobie,
3. Wyrzeczenie się kłamstw i złych duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie,
4. Złamanie mocy złych duchów, których się wyrzekliśmy w autorytecie Jezusa Chrystusa,
5. Przyjęcie błogosławieństwa Ojca, który dodaje nam wiary i uzdalnia nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi zostaliśmy stworzeni.

Podczas tego Forum Janet i Neal po każdej wygłoszonej konferencji modlili się z nami, (tłumaczyła - Małgosia Wójcik - tłumacz książek Nila Lozano, odpowiedzialna za Domy Miłosierdzia ,,Kumran").  Każdego dnia podczas uroczystej Eucharystii i modlitw towarzyszył nam Zespół Mocni w Duchu.

Ostatni dzień Forum (tylko dla posługujący) poświęcony był spojrzeniu na globalny wymiar modlitwy uwolnienia, panel dyskusyjny-dzielenie w grupkach (swiadectwa z posługi, pytania), oraz modlitwa wzajemna nad Domami Miłosierdzia.

Ufamy, że wszystko co działo się podczas tego Forum rozbudzi serca osób do pragnienia życia w wolności i przemiany naszego życia oraz uzdolni do odważnego służenia braciom i siostrom, aby w miłości towarzyszyć im w drodze do Domu Ojca.

footer 22.05.2021 - CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

W sobotni wieczór, dnia 22.05.2021r. nasza wspólnota wraz z Ruchem Światło-Życie przezywała czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Społeczność naszego miasta i okolic zebrała się na wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 w Sanktuarium Św. Antoniego, poprzedzoną nabożeństwem majowym i dziewięciodniową nowenną. Mszę Świętą sprawował i homilię wygłosił ks. proboszcz Sławomir Klich. Mottem homilii były słowa aklamacji: ,,Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości".

Po Eucharystii rozpoczęło się czuwanie tradycyjnym, radosnym zawiązaniem wspólnoty i zaproszeniem Maryi - Matki Kościoła, aby razem z nami modliła się na wzór Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku.

W dalszej części czuwania wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza nasza siostra w Panu -Julita Raczyńska (odpowiedzialna za Dom Miłosierdzia) poprowadziła modlitwę uwolnienia wg.  ,,pięciu kluczy", obejmującą okres trwania pandemii w naszym kraju, w naszych rodzinach, w naszych sercach. Modlitwa zawierzenia Bogu Miłosiernemu, przebaczenia, wyrzeczenia się w imię Jezusa została zakończona uroczystym, indywidualnym błogosławieństwem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Po chwili adoracji osobistej, nasze serca zostały ,,przygotowane" do przyjęcia darów Ducha Świętego, na wzór modlitwy codziennej św. Jana Pawła II - naszego papieża. Prosiliśmy o dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji nt. wrażliwości kobiety na Ducha Świętego wygłoszonej przez Anię Skoczylas (naszą liderkę) wzorując się dwoma postaciami: Maryją - matką Jezusa i Matką Kościoła i Samarytanką.

W drugiej części konferencji Ania krótko opisała poszczególne charyzmaty udzielane nam przez Ducha Św. dla wspólnego dobra w Kościele, np. dar modlitwy w językach oraz  dar modlitwy o uzdrowienie. Potwierdzeniem treści konferencji było świadectwo Basi Rogulskiej o działaniu Ducha Św. w jej życiu. Podczas czuwania nieustannie towarzyszył nam nasz zespól wokalno-muzyczny, pod przewodnictwem Iwonki Szymańskiej.

Modlitwa zawierzenia się Maryi-Matki Kościoła, apel jasnogórski i modlitwa rozesłania zakończyła nasz wieczór czuwania i napełniania się Duchem Świętym.

ALLELUJA!

footer

30.05.2020 - CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO 

W dniu 30.05.2020r. jak co roku nasza wspólnota przeżywała czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w Sanktuarium Św. Antoniego poprzedzone 9 dniową nowenną.
Nasze czuwanie parafialne rozpoczęło się o godz. 19.30 powitaniem przez proboszcza ks. S.Klicha - naszego opiekuna wspólnoty.
Dalsza część czuwania odbywała się wg następującego programu:
- zawiązanie wspólnoty i przywitanie Maryi - Matki Kościoła, która towarzyszyła nam tak jak apostołom w Wieczerniku.
- modlitwa uwielbienia Boga Ojca, Syna - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.
- odsłuchanie przemówienia papieża św. Jana Pawła II wygłoszonego podczas wizyty w naszym kraju w 1979r. w Warszawie w kościele św. Anny ze spotkania duszpasterstwa akademickiego w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Mottem tegoż przemówienia były słowa modlitwy Ojca św. ,,przyjdź Duchu Św. i napełnij serca swoich wiernych" oraz papież zapewnił nas, że  ,,Duch Św. przychodzi z pomocą do naszej słabości". Na potwierdzenie tych słów nasza siostra w Panu - Kasia Piotrowska powiedziała poruszające świadectwo jak Duch Św. przemienił jej życie.
- uroczysta Eucharystia i homilia pod przewodnictwem ks. proboszcza S. Klicha.
- modlitwa w trzech turach o nowe napełnienie Duchem Świętym.
Podczas całego czuwania towarzyszył nam nasz zespół wokalno-muzyczny.
Ufamy, że Duch Święty hojnie działał i obdarował wszystkich czuwających potrzebnymi darami dla wspólnego dobra i umocnienia naszej wiary.

footer

29.5.2020 -Pożegnanie Joli Przywary

Jola 2

 Życie każdego człowieka kończy się nieuniknioną śmiercią. Czasami przychodzi ona powoli, czasami nagle i niespodziewanie. o. Leon Knabit: „Nawet, jeśli się wydaje, że ktoś nie jest przygotowany na spotkanie z Bogiem, to Bóg zawsze jest przygotowany na spotkanie z człowiekiem”. Wierzymy gorąco, że tak właśnie jest, że Twoje życie nie kończy się tutaj na cmentarzu, ale zaczyna u boku Niebieskiego Ojca.
Kochana Jolu. Przez wiele lat byłaś członkiem naszej Wspólnoty Studnia Jakuba. Obdarzona cudownym głosem, nie zmarnowałaś swojego talentu, wiernie z ogromnym zaangażowaniem i gorliwością służyłaś w zespole. Twój śpiew poruszał, otwierał serca, był balsamem dla zranionych dusz. Byłaś wspaniałą koleżanką, przyjaciółką, naszą duchową siostrą, niezwykle ciepłą, pełną wiary osobą.  Przez wiele lat zmagałaś się z choroba, która wyniszczyła twoje ciało, ale nie złamała ducha. Cierpiałaś, jednak nigdy się nie skarżyłaś. Pokazałaś nam jak znosić i przyjmować swój krzyż. Jak wierzyć, ufać, przJola 1ebaczać.
Przed naszymi oczami na zawsze pozostanie twoja uśmiechnięta twarz, dobre błyszczące oczy, w których widać było przepełnioną miłością do Boga duszę.
Podobno miarą wartości człowieka jest rozmiar pustki jaką po sobie zostawia. Nic jej nie zapełni. Może tylko nasza wdzięczność Panu Bogu, że postawił Jolę na naszej drodze, że modliła się z nami, śmiała, cieszyła ze wspólnych spotkań. 
Kochana Jolu. Żegnamy się z tobą z bólem, miłością i świadomością, że straciliśmy kogoś bliskiego.  My jeszcze zostajemy tutaj na chwilę. Powołani do posługi będziemy nieść ludziom dobra nowinę. 
A ciebie prosimy -Żyj duchem z nami, wypraszaj dla wspólnoty potrzebne łaski. Wierzymy, że przebywając na niwach zielonych śpiewasz w anielskim chórze na chwałę Pana.

 

Dzisiaj nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia. Odpoczywaj w pokoju i prosimy zarezerwuj nam koniecznie miejsce obok siebie.

footer

28-30.11.2019 - Krucjata Wyzwolenia Człowieka

kosciol NMP

W dniach 28-30 listopada 2019r. odbyły się rekolekcje wyzwolenia człowieka pod hasłem ,,Wolni i wyzwalający''. Prowadził je ks. Jan Cholewa-archidiecezjalny duszpasterz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - proboszcz parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maz. we współpracy z ks. Mariuszem Turczyńskim, Ruchem Światło-Życie, Odnową w Duchu Św. Studnia Jakuba i młodzieżową wspólnotą ,,Effatha". Rekolekcje skierowane były dla wiernych całego miasta i odbywały się w kościele NMP Królowej Polski, ul. Słowackiego w/g następującego programu:

 1. 28.11.2019r. – czwartek
  - godz. 18.00 – Eucharystia
  - godz. 19.00 – konferencja.
  Zarówno w homilii jak i w konferencji, jako przedłużenie wcześniejszych treści ks. Jan Cholewa wyjaśniał nam, na czym polega KWC. Po mszy św. usłyszeliśmy świadectwo małżonków - Przemka i Magdy, którzy od 20 lat trwają w KWC, dzięki systematycznej modlitwie małżeńskiej pod przewodnictwem Maryi.
 2. 29.11.2019r. – piątek
  - godz. 17.45 – Koronka
  - godz. 18.00 – Eucharystia
  - godz. 19.00 – Uwielbienie
  W homilii ks. Jan przybliżył nam temat rodziny, która jest szkołą trzeźwości. Wzorem dla każdej rodziny jest Święta Rodzina, w której przyszedł na świat Jezus nasz Zbawiciel. Drogą do zaprzestania tragedii braku trzeźwości w rodzinie jest wspólna modlitwa, zwłaszcza różańcowa, do której podczas swojego pontyfikatu zachęcał święty Jan Paweł II papież.
  Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modliliśmy się o trzeźwość w naszych rodzinach, przepraszaliśmy Boga za grzechy wynikające z nadużywania alkoholu i za wstawiennictwem Maryi w modlitwie różańcowej.
 3. 30.11.2019r. - sobota
  - godz. 15.00 – Koronka
  - godz. 15.15 - Nabożeństwo Pokutne
  - godz. 17.00 - Kawa, ciasto
  - godz. 17.30 – Różaniec
  - godz. 18.00 – Eucharystia
  - godz. 19.00 - Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie i uwolnienie.
  W homilii podczas Eucharystii ks. Jan wskazał nam drogę naszego powołania, aby całe nasze życie było podążaniem za Chrystusem i naśladowaniem Go w głoszeniu Dobrej Nowiny. Przedstawił nam wzór w osobie sługi bożego ks. Blachnickiego - założyciela Ruchu Światło-Życie i KWC.

Po mszy św. zanim rozpoczęła się modlitwa wstawiennicza, nasza liderka - Ania Skoczylas w krótkiej konferencji wyjaśniła wszystkim zgromadzonym, na czym polega modlitwa wstawiennicza i jaka jest droga do przeżycia modlitwy uwolnienia w/g pięciu kluczy w Domu Miłosierdzia posługującym we wspólnocie Studnia Jakuba.

Bogu niech będą dzięki za czas przeżytych rekolekcji KWC, za Jego uzdrawiającą moc w sercach osób, które pragną uzdrowienia, uwolnienia, ale także służą w tym dziele braciom i siostrom w Kościele.footer

28.09.2019 - DZIEŃ SKUPIENIA WE WSPÓLNOCIE

W dniu 28.09.2019r. nasza Wspólnota przeżywała dzień skupienia, o temacie - „Razem nie osobno, o budowaniu wspólnoty i przyjaźni”. Dzień ten przeżyliśmy pod przewodnictwem zaproszonych goście z Centrum Mocni w Duchu z Łodzi, tj. Ania Dębska i Ania Lasoń-Zygadlewicz, wg. następującego programu:

 • godz. 10,00 - zawiązanie wspólnoty (modlitwa i śpiew)
 • godz. 10,15 - konferencja w wykonaniu Ani Dębskiej nt. „Podejmij ster na statku w obecności Jezusa, który cię zaprasza i jest przy Tobie”. Ta konferencja przeplatana była różnymi ćwiczeniami w formie warsztatów, które miały na celu nauczyć nas pokonywać pojawiające się we wspólnocie trudności np. w podejmowaniu decyzji, w nawiązywaniu relacji zwłaszcza z obcymi osobami.
 • godz. 11,00 - przerwa na kawy, ciacho
 • godz. 11,30 - kolejna konferencja i warsztat nt. Jezusowi spodobało się, aby łączyć osoby posiadające różne talenty i umiejętności razem we wspólnocie.
 • godz. 12,00 - konferencja Ani Zygadlewicz nt. Do czego powołuje mnie Bóg na drodze ewangelizacji, zobacz przeciwności i swoje ograniczenia. Po konferencji w grupkach trzy osobowych modliliśmy się za siebie nawzajem o nowe namaszczenie Duchem Św. do  podjęcia ewangelizacji w imię Jezusa Chrystusa.
 • W dalszej części konferencji i warsztatów, w myśl Słowa Gal. 6,2 ,,Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe" na karteczkach wypisywaliśmy swoje intencje z prośbą o modlitwę wstawienniczą i losowo w dowolne formie ta modlitwa została podjęta każdy za każdego. I w ten sposób każdy został omodlony.
 • godz. - 13,15 - obiad.
 • godz. - 13,45 - konferencja Ani Zygadlewicz nt. składania świadectwa swojego nawróceni, które powinno się składać z trzech podstawowych punktów:
  • moje życie przed nawróceniem
  • moment i okoliczności spotkania Jezusa
  • moje życie po nawróceniu-kroczenie z Jezusem.
   Wg przedstawionego wzoru każdy uczestnik naszego skupienia w ciągu 7 min. miał za zadanie napisać w formie konspektu swoje świadectwo nawrócenia, następnie dobrać się w 2-osobowe grupki, aby sobie nawzajem powiedzieć przygotowane świadectwo również w czasie 7 min oraz dokonać ewentualnej wzajemnej oceny - co było w świadectwie poruszające, a nad czym należy jeszcze popracować.
 • godz. 15,00 - modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego pod pomnikiem Św. Antoniego prowadzona przez ks. proboszcza S.Klicha w łączności z ogólnoświatową Koronką na ulicach naszych miast w intencji pokoju na świecie.
 • godz. 15,30 - przeżyliśmy uroczystą Eucharystię, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Sławomir Klich - opiekun naszej Wspólnoty. Miejmy nadzieję, że zarówno wygłoszone konferencje jak i warsztaty poprowadzone przez zaproszonych gości wydadzą właściwe owoce dla budowania naszej wspólnoty w duchu przyjaźni razem nie osobno, a Jezus niech będzie zawsze na pierwszym miejscu.
  footer

16.06.2019 - FESTYN RODZINNY PRZY SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO

W dniu 16.06.2019(niedziela) w Sanktuarium Św. Antoniego odbył się Festyn Rodzinny poprzedzony modlitwą - Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz.15.00. Nasz Zespół Studni Jakuba rozpoczął rodzinne świętowanie koncertem ewangelizacyjnym, podczas którego zebrana społeczność naszego miasta czynnie uczestniczyła w animowanej modlitwie śpiewem, tańcem oraz radością w Duchu Świętym, jako wspólnota.
Całość Festynu Rodzinnego uświetniły występy w wykonaniu dzieci z Przedszkola ,,Antoś", scholi młodzieżowej oraz koncert uczniów szkoły muzycznej naszego miasta, a także różne atrakcje i smakołyki.
W zorganizowanie Festynu Rodzinnego zaangażowały się zespoły parafialne przy Sanktuarium Św. Antoniego pod kierownictwem tutejszego proboszcza Sławomira Klicha.

Bogu niech będą dzięki za wstawiennictwem Św. Antoniego - patrona naszej parafii, miasta i powiatu za żywy Kościół Tomaszowski.

footer

08.06.2019 - CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Coroczne czuwanie, przed Zesłaniem Ducha Świętego w dniu 08.06.2019, nasza wspólnota przeżywała prowadzona Słowem z Ew. Św. Jana 7,38 - ,,Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!".
Tym razem  wigilię Pięćdziesiątnicy świętowaliśmy wspólnie ze społecznością naszego miasta  w Sanktuarium Świętego Antoniego wg: następującego programu:

 1. 19.30 - zawiązanie wspólnoty
 2. 20.00 - konferencja "O darach Ducha Św."(ks. Mariusz Turczyński) i świadectwa, modlitwa wstawiennicza
 3. 22.00 - przerwa na kawę i ciasto
 4. 22.30 - Eucharystia (Ks. proboszcz Sławomir Klich i ks. Mariusz Turczyński)

Organizatorami tegorocznego czuwania byli:

 • - Odnowa w Duchu Św. -,,Studnia Jakuba"
 • - Wspólnota młodzieżowa -,,Effatha"
 • - Ruch Światło - Życie.

footer

18.05.2019 - CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM NA JASNEJ GÓRZE

Z udziałem ok. 30 tys. osób w dniu 18.05.2019r. (sobota) na Jasnej Górze nasza Wspólnota trwała na dorocznym czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie było wielkim wołaniem o jedność i ożywianie mocy przyjętych sakramentów, nie tylko w odniesieniu do grup charyzmatycznych działających w Kościele, ale wśród wszystkich wierzących. Jest to odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka do budowania ,,Charis", czyli strumień łaski.
Gościem czuwania była Michelle Moran (Anglia), członek Papieskiej Rady ds. świeckich, koordynująca działania ,,Charis".
W czasie spotkania na jasnogórskich błoniach pielgrzymi wysłuchali dwóch konferencji, wspólnie modlili się śpiewem, tańcem uwielbiając naszego Pana wg, następującego programu:

 1. 9.30   - zawiązanie wspólnoty – uwielbienie.
 2. 10.15 - wprowadzenie tematu ,,Charis", ks. Sławomir Płusa.
 3. 10.30 - konferencja I - ,,strumienie łaski" - początek i dziś; modlitwa - ks. Andrzej Grefkowicz.
 4. 11.30 - konferencja II - różne oblicza Odnowy - inspiracja - Michelle Moran - modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
 5. 13.00 - ogłoszenia, obiad, spowiedź.
 6. 14.45 - uwielbienie Bożego Miłosierdzia.
 7. 15.15 - Pięćdziesiątnica Paschalna, a posługa charyzmatyczna dziś - ks. Tomasz Szałanda
 8. 16.00 - modlitwa o wylanie Ducha Świętego i o jedność w ruchach Kościoła
 9. 17.00 - Eucharystia

Modlitwę śpiewem animował zespół ,,Poczekalnia Pana Boga" z Chmielnika (diec. kielecka).
Punktem centralnym dorocznego czuwania była Eucharystia, której przewodniczył bp. Andrzej Siemieniewski - od wielu lat związany z Katolicką Odnową w Duchu Świętym.

footer

15.03.2019 - GOŚCIE WE WSPÓLNOCIE - DWIE ANIE

W dniu 15.03.2019 r. podczas naszego piątkowego spotkania modliliśmy się wraz z zaproszonymi wcześniej gośćmi ze wspólnoty Mocni w Duchu tj. z Anią Zygadlewicz-Lasoń i Anią Dębską.
Ania Zygadlewicz wygłosiła nam konferencję nt. „Twój język ma moc", w której podkreśliła jaką moc nadał Bóg naszemu językowi.
Nasz język, jakim się posługujemy kieruje naszym życiem w sensie negatywnym lub pozytywnym. Jeśli chodzi o ciemne strony naszego języka to skłonni jesteśmy do narzekania, osądzania, wypowiadania pesymistycznych zdań o sobie lub o innych, pochlebstwa na wyrost często fałszywe, sarkazm, użalanie się nad sobą, itp.
Słowo Boże uczy nas przeciwstawiania się negatywnym skutkom wypowiadania słów, które pochodzą od diabła. Jezus Chrystus, kiedy był kuszony na pustyni, uczy nas jak przeciwstawiać się pokusom diabła (Łk.4,1-13). W Liście św. Jakuba 4,7 Bóg wyposaża nas w „miecz słowa, aby diabeł uciekł od nas”. W Liście do Efezjan 4,25-32, św. Paweł uczy nas „zamiast wytykania komuś wad pokazuj bliźnim cnoty”.
W zasadzie w całej Biblii Bóg przestrzega nas i zachęca do dbałości o nasz język, abyśmy byli czujni posługując się darem wypowiadanego słowa.
W dalszej części spotkania Ania Dębska przeprowadziła warsztaty nt. „kosiarki i konewki” (konewka - symbol podlewania słów zmierzających ku dobru, kosiarka kosi wszelkie dobro w nas), oraz dzielenie i modlitwa w grupkach na podst. Ps.91.
Na zakończenie poprowadzona była modlitwa wstawiennicza dla tych, którzy jej pragnęli.

Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, jakie wypłynęło z posługi słowa głoszonego z mocą, oraz promocji książki ,,Jesteś piękna", której autorką jest Ania Zygadlewicz-Lasoń.footer

 

09.02. - 10.02. 2019 FORUM CHARYZMATYCZNE - ŁÓDŹ

Forum Charyzmatyczne 2019 d m

W dniach 9-10 luty 2019 nasza wspólnota w liczbie 35 osób uczestniczyła w Forum Charyzmatycznym w Łodzi organizowanym przez Centrum Mocni w Duchu w Łódzkiej Hali Sportowej przy ul. Skorupki.
Spotkaniu przyświecało hasło: ,,Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny", a więc Maryja raduje się w Duchu Świętym i jest razem z nami. Gościem formacyjno-ewangelizacyjnego spotkania była Mary Healy - światowej sławy biblistka, międzynarodowy mówca i doktor teologii katolickiej. Jej pasją jest Pismo Święte, ewangelizacja, modlitwa o uzdrowienie oraz życie duchowe. Mary na co dzień wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Detroit. Jest także przewodniczącą Komisji Doktrynalnej Światowej Koordynacji Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Jest autorką wielu książek, w Polsce została wydana m.in. pozycja pt. ,,Uzdrowienie - Boża miłość nie ma granic", oraz książka pt. ,,Mężczyźni i kobiety są z raju".
Uczestnicząc w Forum wysłuchaliśmy czterech konferencji wygłoszonych przez Mary zatytułowanych:

- Czekajcie na obietnicę Ojca
- Charyzmaty Ducha Świętego
- Moja przemiana jest możliwa
- Jezus uzdrawia dziś.

Podczas trwania Forum uczestniczyliśmy w modlitwie uwielbienia, modlitwie o dary Ducha Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, w warsztatach modlitwy wstawienniczej oraz w modlitwie o uzdrowienie.
Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. W sobotę w wieczornej Mszy Świętej przewodniczył  abp Grzegorz Ryś. W wygłoszonej homilii abp zwrócił uwagę na temat miłosierdzia - ,,Kiedy widzisz ludzką biedę, taką prawdziwą biedę i twoje serce jest poruszone, wtedy możemy powiedzieć o miłosierdziu".

Podsumowując czas spędzony na Forum trzeba nam przyjąć do wiadomości, że chcąc naśladować Jezusa nieustannie musimy napełniać się Duchem Świętym, niezależnie od wieku i stażu trwania we wspólnocie, bo jesteśmy ,,naczyniami, które przeciekają"- co podkreśliła  Mary, Jezus nasz Pan pragnie posyłać nam swego Ducha, pragnie uzdrawiać nas dziś, bo nas kocha!.

footer

 

ARCHIWUM "WYDARZEŃ">>>

 

 

STUDNIA JAKUBA